Kaštelanski šušur


Peti po redu Kaštel, Kaštel stari, nastao je u 15. stoljeću, kada je Koriolan Ćipiko na svom posjedu u Kaštelanskom polju dao sagraditi kaštel, građevinu ograđenu obrambenim zidom. Oko kaštela nastanili su se stanovnici bijaćkih sela pod Kozjakom kako bi se zaštitili od napada uglavnom Turaka i stvarali naselje kojem je jezgra bila upravo Ćipiko kaštel. Za potrebe tih stanovnika negdje polovinom 16. stoljeća zapadno od naselja izgrađena je crkva sv. Ivana Krstitelja, koja je u 18. stoljeću proširena i obnovljena u baroknom stilu. Posebni konzervatorski radovi na ovoj crkvi izvodili su se i zadnjih 15-ak godina, tako da je danas ova crkva jedan od najljepših spomenika kulture u Kaštelima. Na istočnoj strani naselja biskup Lelijo Ćipiko dao je u 17. stoljeću sagraditi obiteljsku crkvu sv. Josipa. Pošto je crkva sv. Ivana često bila zatvorena zbog trošnosti stanovnici ovog naselja u 19. stoljeću počeli su sa izgradnjom nove crkve, a izgradnja je trajala skoro stotinu godina. Ta nova župna crkva Gospe od Ružarija, centar je vjerskih događanja današnjeg stanovništva.

Poseban dio ovog Kaštela je naselje Radun, smješteno oko željezničke postaje, u kojem u novije niču brojne obiteljske kuće u Radunu se nalazi i predromanička crkva sv. Jurja iz 16. stoljeća, koja i danas privlači brojne vjernike i izletnike. Nova velika crkva  koju pohode stanovnici Raduna je crkva Kraljice mučenika, u čijem dovršenju su sudjelovali brojni vjernici.U Radunu se nalazi i staro seansko groblje  koje je nastalo oko crkvice sv. Nikole početkom 19. stoljeća.

Danas u Kaštel Starom kao jednom od tri donja sela još uvijek njeguju neke stare tradicije, a ovaj Kaštel može se pohvaliti da je dao mnogo poznatih i istaknutih imena, iz područja kako znanosti, društvenog i humanitarnog rada tako i umjetnosti.