Kaštelanski šušur


Prvi od Kaštela krenuvši od Splita prema Trogiru je Kaštel Sućurac, najstarije kaštelansko naselje.

Kao i u drugim kaštelanskim mjestima u Sućurcu danas postoje mnoge građevine kao svjedočanstva života na ovom području nekada ali i danas. Crkva sv. Jurja na Putlju u 9. stoljeću dao je sagraditi knez Mislav, a Putalj je bio središte ranosrednjovjekovnoga naselja, crkva je poput mnogih bila uništena u ratovima i tjecajem vremena, a današnja crkva sa ostacima one stare prema svemu je sagrađena u 19. stoljeću. Crkva Gospe od Doca odnosno crkva Gospe od Hladi nalazi se sjeverno od današnjeg naselja, a bila je župna crkva stanovništva  koje je živjelo u nižim predjelima Kozjaka. Izgradnjom župne crkve na obali ova crkva je zadržala funkciju kao grobišna crkva. Na samom vrhu Kozjaka na granici sa Kaštel Gomilicom nalazi se i Crkva sv. Luke. Na samom kraju 14. stoljeća splitski nadbiskup Andrija Gualdo za zaštitu sebe i svojih radnika dao je sagraditi utvrđenje-kulu,čime je staovništvo sa kozjaka privukao bliže obali.U 15. stoljeću nadbiskup Avereto daje sagraditi prostranu palaču koja je zajedno sa seoskim kućama činila jezgru Sućurca. Ostaci ove palače i danas su jedan od najljepših spomenika u Kaštelima. Kako se život u Kaštelima uvijek odvijao oko crkve uz palaču je postojala mala župna crkva, a u 17. stoljeću izgrađena je prostrana crkva na jugozapadnom uglu palače,ova crkva srušena je u savezničkom bombardiranju 1943. godine,a od nje je ostao samo zvonik. Velika župna crkva sv. Jurja danas je centar svih vjerskih događanja u ovom mjestu.

U Kaštel Sućurcu su se uz brojne spomenike sačvala i stara prezimena poput Alfirević, Bahotin, Ban, Biočić, Plepel i drugih. A u nekim ispravama nalaze se i specifični nadimci za pojedine obitelji Bakanovi, Ančini, Brbinovi, Plejalovi, Jurinovi i još mnogi razni nadimci.

Sućurac je izgubio na kvaliteti jer je nakon 2. svjetskog rata postao svojevrsan centar kemijske industrije, ljudi su se zapošljavali u tim tvornicama, asve više su zapuštali svoja polja i rbarstvo. Zadnjih godina uradilo se mnogo toga na zatvarnju pojedinih tvornica pa se stanovnici sve više vraćaju zdravijem i izvornijem načinu života.